Projecten

Betalen met plastic
Bij de ontwikkeling van nieuwe betaalautomaten en de koppeling van betaalautomaten aan kassa- en parkeersystemen wordt regelmatig de expertise van Sprintf ingeroepen. Sprintf vertolkte een belangrijke rol bij de software ontwikkeling en implementatie van nieuwe mobiele (GSM) en EMV betaalautomaten die geschikt zijn voor chipknip, PIN-pas en creditcard. Daarnaast verzorgde Sprintf de koppeling van betaalautomaten aan kassasystemen, parkeerautomaten en geldwisselaars. Sprintf begeleidde bij de succesvolle certificatie van deze koppelingen door de financiële autoriteiten in Nederland en België.

De kunst van het voorspellen
Sprintf ontwikkelde en implementeerde een model voor het voorspellen van waterdruk in een drinkwater distributienetwerk. Met behulp van het model kan deze klant beter de waterdruk voorspellen. Een vergelijking van de voorspelde waterdruk met de werkelijk gemeten waterdruk levert waardevolle gegevens op. Het voordeel hiervan is dat deze klant voortaan sneller problemen in het distributienetwerk kan detecteren. Het voorspellingsmodel maakt gebruik van kunstmatige intelligentie, namelijk kunstmatige neurale netwerken.

Eerst bellen, dan betalen
Het Customer Care & Billing (CC&B) systeem vormt het hart van de informatievoorziening van mobiele telecom aanbieders. Sprintf consultants hebben zeer ruime ervaring met het analyseren, configureren en softwarematig aanpassen van CC&B systemen voor nationale en internationale mobiele telecom aanbieders. Nieuwe high-profile functionaliteiten worden ontworpen en geïmplementeerd waardoor tlecom aanbieders in staat worden gesteld nieuwe, omzetgenererende diensten aan te bieden en te tariferen. Om de wensen van klanten goed in kaart te brengen en zo efficiënt van dienst te kunnen zijn, is een professioneel Customer Relation Management (CRM) systeem van root belang. Sprintf heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het opzetten van het CRM-systeem voor de grootzakelijke mobiele markt.

Eerst betalen, dan bellen
Sprintf heeft meegewerkt aan de tweede generatie Prepaid systeem voor GSM. Zowel bij de specificatie als bij het functioneel testen ervan. Voor de Protocol- en Functietesten ontwierp en ontwikkelde Sprintf een geïntegreerde suite van testapplicaties. Het indresultaat van dit project was een in hoge mate schaalbaar en performant Prepaid systeem.

Olie onder controle
Sprintf is vanaf 1996 tot 2004 verantwoordelijk geweest voor het onderhoud en de aanpassingen van een SCADA systeem. Dit systeem bestuurt en controleert een pijpleiding van Rijnmond naar Duitsland t.b.v. het transport van verschillende soorten aardolie producten. Voor de opvolger van het bestaande systeem schreef Sprintf het gedetailleerde functionele ontwerp.

Beleggen waar u maar wilt
Bij de implementatie en integratie bij BinckBank van EuroPort, de administratieve front- en backoffice van Able, voerde Sprintf het projectmanagement.